Rinus Broekmans, 55 jaar, is sinds een klein jaar actief als Application Consultant bij Squadra MDM Factory. “Squadra ging net de MDM Factory opzetten. Naar aanleiding hiervan ben ik met Hans in gesprek gegaan en heb ik uiteindelijk de overstap gemaakt.” aldus Rinus. “Voordat ik de keuze voor Squadra gemaakt had, heb ik tijdens kennismakingsgesprekken veel Squadrianen kunnen spreken. Dit was erg prettig omdat ik daardoor echt goed beeld heb gekregen van de mensen die in bredere zin bij Squadra werken, en wat de cultuur van het bedrijf is. Wij mij tijdens deze gesprekken direct opviel is dat Squadra echt een kennis gedreven organisatie is, wat mij persoonlijk heel erg aansprak. Wat ik ook altijd erg positief heb gevonden is dat als je ergens een vraag over hebt, je gewoon één van je collega’s kunt bellen, en iedereen is altijd bereid je te helpen en advies te geven. Dat geldt niet alleen bij MDM Factory maar over de gehele organisatie, en dat vind ik positief aan de mentaliteit en de sfeer binnen Squadra.”

Zoals eerder vermeld is MDM Factory nog een enorm jong bedrijf, en dat heeft ook invloed gehad op de verscheidenheid aan rollen die Rinus tot nu toe heeft vervult. “De rollen die ik op mij neem zijn tot nu toe heel erg verschillend geweest. Zo heb ik een paar maanden als Interim Product Owner bij een consultant bedrijf gewerkt. Het project dat daar speelde was echt een development project, deels PIM- en MDM gerelateerd, waar ik als Product Owner heb meegedraaid in het team. Mijn rol was om de wensen vanuit de business te prioriteren, en te vertalen naar technische specificaties waar het development team dan mee aan de slag kon.”

“Een andere opdracht waar ik aan heb gewerkt meer organisatorisch. Bij een fast-moving consumer goods klant was er een werkende MDM oplossing geïmplementeerd maar de organisatie ontwikkeling was achter gebleven. Alle processen en de organisatie zelf stonden nog niet, en waren nog niet aangepast aan de nieuwe mogelijkheden die het MDM systeem bood. In dit project heb ik vooral organisatorisch ondersteunt, en binnen de organisatie onder andere een Product Owner op weg geholpen, het ontwikkelproces mee helpen stroomlijnen, prioriteiten in kaart gebracht, en een organisatorische product roadmap voor een periode van een half jaar tot een jaar opgezet.”

“Op dit moment ben ik bezig met wat echt de kern van de Factory zal gaan worden, namelijk het opbouwen van een MDM oplossing, in dit geval in het leveranciersdomein. Voor dit project beginnen we eigenlijk vanaf een blanco vel papier een MDM implementatie. Bij dit project werken wij ook nauw samen met de consultants van Squadra MDM. Deze consultants hebben het voortraject hebben gedaan, daarbij onder andere de systeemarchitectuur in kaart gebracht en een eerste datamodel ontworpen, die wij nu vanuit MDM Factory aan het inrichten zijn.”

Naast dat Rinus de afgelopen tijd uiteenlopende rollen heeft vervult, is hij ook actief geweest bij veel verschillende opdrachtgevers. Rinus verteld hierover het volgende, “Door het werken in veel verschillende branches en organisaties, doe je overal weer kennis en ervaringen op, die je weer kunt meenemen naar andere opdrachtgevers. Deze brede kennis en ervaring is denk ik echt van toegevoegde voor de klant, maar natuurlijk ook voor jezelf. Vooral als je het, net als ik, leuk vindt om die brede ervaring op te doen, bij verschillende klanten in de keuken te mogen kijken, en op basis van die ervaring andere klanten weer op weg te kunnen helpen.”

“Er is veel ruimte om kennis op te doen, on-the-job maar bijvoorbeeld ook via cursussen. De tijd en de ruimte daarvoor is er gewoon. Zelf heb ik een STIBO Step cursus kunnen volgen, en heb ik inmiddels het eerste certificaat daarvoor gehaald. Nu ga ik verder met het opdoen van wat technische programmeerkennis, omdat ik het afgelopen jaar gemerkt heb dat een zekere basis nodig is om bijvoorbeeld systemen te kunnen configureren. Daarnaast ga ik nog een tweede cursus bij STIBO volgen om op de consultancy kant wat extra bagage te krijgen.”

Squadra is een bedrijf dat zich voornamelijk richt op grotere Corporate Enterprise MDM projecten, vaak bij grote (internationale) bedrijven, met verschillende business units, in verschillende landen. “Wat je vaak tegenkomt is dat er binnen de organisatie verschillende belangen, en dat mensen zich tegen elkaar of tegen het project aan bemoeien. Je hebt te maken hebt met stakeholders die het project vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Als Squadra zijn wij uiteraard de opdrachtnemer, en proberen wij zoveel mogelijk buiten de politiek te blijven en te focussen op de taak. Als consultant kan wel advies geven, het contact met verschillende stakeholders onderhouden, en proberen overeenstemming te krijgen over wat, in het geheel gezien, de beste inrichting van de oplossing zou zijn. Dat maakt het leuk, maar je moet er ook mee om kunnen gaan” verteld Rinus.

Rinus was de eerste werknemer bij MDM Factory. Inmiddels zijn er vier werknemers in dienst, en zullen er het aankomende jaar wederom nieuwe experts aansluiten, maar waarom juist deze overstap? “Eén van de argumenten voor mijn overstap van een multinational naar MDM Factory, een kleine club in opbouw, is dat ik zelf kan bijdragen aan de cultuur en kernwaarden die niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor mij persoonlijk belangrijk zijn. We moeten letterlijk alles zelf uitvinden” verteld Rinus. “Nog lang niet alles is uitgekristalliseerd. We zijn zelf onze eigen werkwijzen aan het opzetten en daar draagt iedereen aan bij, en dat is deel van de lol om bij de Factory te werken. Het is wat dat betreft echt pionieren. Daarbij proberen we dus ook een op te zetten, waarin iedereen op een goede manier met elkaar kan samenwerken, kennis delen en sparren.”

“De tijd is heel goed voor een bedrijf als MDM Factory. Er is een hele grote behoefte bij bedrijven om een database te creëren, er zijn voorlopig nog kansen genoeg in de markt, en mogelijkheden genoeg om te groeien met de Factory. Het doel is dan ook zeker om de komende jaren flink door te blijven groeien in het aantal medewerkers, klanten en projecten. Dat biedt ook volop mogelijkheden om binnen de Factory uiteindelijk de rol te gaan vinden die bij je past. Nu is het uiteraard belangrijk om flexibel te zijn, en in te spelen op de mogelijkheden die zich voordoen, maar naarmate we als bedrijf groter worden zullen er ook meer specialisaties komen.”

We weten nu meer over de rollen die Rinus vervult, wat de cultuur binnen het bedrijf is, en hoe de toekomst van het bedrijf er eventueel uit kan gaan zien. Dan blijft er nog één vraag over, wat maakt dit alles nou zo mooi? “Wat ik mooi vind is dat wij de machinekamer, daar waar een website op draait, aan de gang houden. Dat we, om dit te kunnen doen, bij de klant in de keuken moeten kijken om de bedrijfsprocessen écht te kunnen snappen, en daar dan een bijpassend systeem voor bouwen. Wij maken de vertaalslag van de business processen naar hoe uiteindelijk de data gepresenteerd wordt op de website.”